St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 22

25 mei 2023

Zaterdag 3 juni 2023.

Om 16.00 uur een dienst  verzorgd door de pastorale dienst van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overledene

19 mei 2023

Te Gennep is op woensdag 17 mei overleden mevrouw Riekie Bongers-Jeukens.

Op dinsdag 23 mei 2023 is er om 10.30 uur een gebedsdienst voor haar in de parochiekerk van de Heilige Norbertus Norbertplein 1 6591 XA te Gennep-zuid.

Na deze dienst wordt mevrouw Bongers begraven op de Algemene begraafplaats aan de kampweg te Gennep.

Tevens wensen wij de familie langs deze weg sterkte met het verlies van hun dierbare.

Kerkberichten week 21

19 mei 2023

Zaterdag 27 mei 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gemengd koor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Harrie Burgers en overleden familie

Nellie Derks-Rutten en overleden familie

Kerkberichten week 20

11 mei 2023

Zaterdag 20 mei 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gregoriaans koor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Kerkberichten week 19

4 mei 2023

Zaterdag 13 mei 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Willem Burgers

Overleden familie Burgers-Vullings