St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 14

30 mrt 2023

Zaterdag 8 april 2023.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er GEEN Viering

(Pasen) Zondag 9 april 2023.

Om 11.00  uur is er een Eucharistieviering met het Gemengd koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 13

23 mrt 2023

Zaterdag 1 april 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het kinderkoor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 12

16 mrt 2023

Zaterdag 25 maart 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gemengd koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden familie van Winden-Kors

Bijzondere intentie uit dankbaarheid

Palmpasenkruis maken 01 april 2023 in H. Norbertuskerk

11 mrt 2023

Palmpasen komt in zicht! Daarom nodigen wij jullie uit voor het knutselen van een Palmpasenkruis en de Gezinsmis met ons kinderkoor.

Om 16.00 uur beginnen we in het zaaltje van de Norbertuskerk.

Wij zorgen voor het kruis, de palmtakjes en de andere versierselen. Neem zelf een broodhaantje mee! Pastoor Kessels zal eerst kort uitleggen aan de kinderen wat het Palmpasenkruis eigenlijk is en wat de versierselen aan het kruis betekenen. Daarna gaan we aan de slag.

Rond 17.00 uur is er voor iedereen wat drinken en een broodje.  

Tijdens de H.Mis mogen de kinderen helpen. Bijvoorbeeld het altaar klaarmaken; de collecte; het openingswoord, de 1e lezing, de voorbeden of het slotwoord lezen. De kinderen kunnen alvast nadenken wat ze willen doen en dat op de aanmelding doorgeven.  

Om 17.45 uur is de gezinsmis in de Norbertuskerk samen met het kinderkoor. We leggen alle palmpasenkruisen voor in de kerk. Na de H.Mis mogen de kinderen het palmpasenkruis meenemen naar huis. Misschien willen ze het wel zelf aan iemand geven die ziek is of het moeilijk heeft. 

We bieden deze dag gratis aan, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom.

In verband met de organisatie vragen wij jullie om je vóór 26 maart aan te melden. 

Voor aanmelding (of vragen) graag een berichtje sturen naar: chpm.kersten@gmail.com

Bij de aanmelding aangeven:

• Welke taak de kinderen willen doen tijdens de H. Mis

• Naam, telefoon en / of e-mail

• Aantal volwassenen

• Aantal kinderen

• Aantal palmpasenkruisen

Graag tot ziens op zaterdag 1 april 2023

Hartelijke groet, Carla Kersten en pastoor Kessels

Kerkberichten week 11

9 mrt 2023

Zaterdag 18 maart 2023.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen