St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 01 2019

27 dec 2018

Zaterdag 05 januari 2019
– 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met samenzang.
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
Jaardienst voor pater R. Th. Celie
Joke Schoemaker.