St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 52

20 dec 2018

Zaterdag 29 december 2019
17.45 uur is een Eucharistieviering met samenzang
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
Joke Schoemaker