St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 02 2019

3 jan 2019

Zaterdag 12 januari 2019
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met Gemengd koor.
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
Overleden familie Roersch – Rütter

Met ingang van 01 januari 2019 verschijnen er geen kerkberichten meer in Via1Gennep.          Voor actuele info zie in de kerk van de H. Norbertus of site van de kerk www.norbertusparochie.nl