St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 03 2019

10 jan 2019

Zaterdag 19 januari 2019

– 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met Gregoriaans koor.