St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 04

24 jan 2019

Zaterdag 2 februari 2019
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met Samenzang.
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.