St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 05

25 jan 2019

Zaterdag 2 februari 2019
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met koor Esperance.
– 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
Toos Liebrand
Henk en An van Alem-Martens
Vincent van Alem