St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 06

31 jan 2019

Zaterdag 9 februari 2019
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met het Gregoraans koor

Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
Overleden familie Roersch-Rütter