St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 07

7 feb 2019

Zaterdag 16 februari 2019
– 17.45 uur is er een Eucharistieviering met het Gemengd koor.
– 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.
Intenties:
Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.