St. Norbertusparochie

Kerkbericht week 43 2019.

17 okt 2019

Zaterdag  26 oktober 2019.

  • Om 17.45 uur is er een eucharistieviering, deze viering is met het koor “  Esperance  “. Mis Intenties voor : Engel Goossens en Annie Goossens-Janssen. Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.