St. Norbertusparochie

Geen diensten in parochiekerk v.d. H. Norbertus i.v.m. Corona virus

20 mrt 2020

Alle weekend diensten tot en met 2e Paasdag maandag 13 april 2019 vervallen in de kerk van de H. Norbertus.
Geld ook voor de Dichterbij diensten!