St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 11 2020. Gaat niet door!

5 mrt 2020

Zaterdag  14 maart 2020.

Om 16.00 uur is er een viering verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is een Eucharistieviering met het koor “ Esperance “.

Misintentie voor :

•     Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

•     Overleden ouders Martens – Wikkers.