St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 12 2020. Gaat niet door!

12 mrt 2020

Zaterdag  21 maart 2020.

Om 17.45 uur is een Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Misintentie voor :

•     Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.