St. Norbertusparochie

Tot 01 Juni 2020 geen diensten

9 apr 2020

Tot en met 01 juni 2020 geen reguliere diensten in parochiekerk van de Heilige Norbertus.

Verdere informatie zie Gennepenaar van April 2020.

Pastoor Kessels en het Kerkbestuur.