St. Norbertusparochie

18 jun 2020

Zaterdag  27 juni 2020

Tot 01 september 2020  is er nog geen dienst verzorgd door pastorale dienst van  Dichterbij.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
  • Overleden ouders Martens-Wikkers

Deze dienst is volgens het Bisdom en Corona /

  RIVM regels die nu gelden.

Houdt dus in dat we de afstand van 1.50 meter strikt volgen.

De Communie wordt wel weer uitgereikt bij deze dienst.