St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 24 2020.

4 jun 2020

Zaterdag  13 juni 2020

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
  • Overleden ouders Hubers-Roosenboom