St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 25 2020.

11 jun 2020

Zaterdag  20  juni 2020.

Tot 01 juli 2020 is er nog geen dienst vanuit Dichterbij.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

•             Rina en Jan Voss

De Corona richtlijnen voor kerken zijn nog steeds van kracht.