St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 27 2020.

25 jun 2020

Zaterdag  04 juli  2020.

Tot 01 september 2020  is er nog geen dienst vanuit Dichterbij.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

•             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

De Corona richtlijnen voor kerken zijn nog steeds van kracht.

Wel mag de H. communie weer uitgereikt worden.