St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 29 2020.

9 jul 2020

Zaterdag  18 juli  2020.

Tot 01 september 2020  is er nog geen dienst vanuit Dichterbij.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

      •     Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

  • Annie en Engel Goossens

De Corona richtlijnen voor kerken zijn nog steeds van kracht.

Wel mag de H. communie weer uitgereikt worden.