St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 30 2020.

16 jul 2020

Zaterdag  25 juli  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
  •  Piet Lamers
  •  Overleden ouders Lamers-Janssen