St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 31

23 jul 2020

Zaterdag  1 augustus  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Misintentie voor :

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.