St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 32

30 jul 2020


Zaterdag 8 augustus. Negentiende zondag door het jaar.
17.45 u. H. Mis.

Misintentie: Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen. Overleden ouders Martens-Wikkers
Tot 01 september 2020 zijn er geen vieringen vanuit Dichterbij.