St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 1

29 dec 2020

Zaterdag 09  januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Jaardienst pater Richard Celie.