St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 51

10 dec 2020

Zaterdag 19  december  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Intenties: •             Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen