St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 52

17 dec 2020

Vrijdag 25  december  2020.

Om 09.30 uur is een H. Mis met leden van het Gemengd koor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Nellie Derks-Rutten en overleden familie

Harrie Burgers en overleden familie Burgers-Vullings

Peter Witteveen

Overleden familie Witteveen-Poorts

Zaterdag 26  december  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

            Overleden familie Ploum-Wings

            Overleden familie Beijer-Kool