St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 53

23 dec 2020

Zaterdag 02 januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.