St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 03 2021

14 jan 2021

Zaterdag 23 januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

 Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.
  • Overleden familie van Winden-Kors