St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 2

7 jan 2021

Zaterdag 16 januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.