St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 7

11 feb 2021

Zaterdag 20 februari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

  Intenties: 

·         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

·         Overleden Familie van de Ven-Gerrits.