St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 8

18 feb 2021

Zaterdag 27 februari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Intenties: Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen