St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 9

25 feb 2021

Zaterdag 06 maart 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

  Intenties: 

ยท         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.