St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 10

4 mrt 2021

Zaterdag 13 maart 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

  Intenties: 

ยท         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

  • Overleden familie van Winden-Kors