St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 11

11 mrt 2021

Zaterdag 20 maart 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

  Intenties: 

·   Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

  • Bijzondere intentie uit dankbaarheid