St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 12

18 mrt 2021

Zaterdag 27 maart 2021

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Indien mogelijk zingt het kinderkoor de Palmpasen mis, dit onder voorbehoud i.v.m. covid-19 maatregelen.

  Intenties: 

ยท         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

  •