St. Norbertusparochie

Dienst voor en vanuit Dichterbij.

16 jun 2022

Per 02 juli 2022 is er iedere eerste zaterdag van de maand om 16.00 uur een dienst voor Dichterbij, deze wordt verzorgd door de Pastorale Dienst van Dichterbij.

Tot nu toe was deze dienst om de twee weken.