St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 25

16 jun 2022

Zaterdag 25 juni 2022.

Om 17.45 uur is er een Viering met cantor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Rina en Jan Voss