St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 27

30 jun 2022

Zaterdag 9 juli 2022.

Geen viering van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistie viering met Cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen