St. Norbertusparochie

Zaterdag 2 juli 2022.

23 jun 2022

Om 16.00 uur is er een viering verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45  uur is de 40-jarig Jubileumviering van het Gemengd koor met huldiging van de Jubilarissen.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Levende en overleden leden van het Gemengd koor