St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 30

21 jul 2022

Zaterdag 30 juli 2022.

Geen viering van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistie viering met Cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen