St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 31

28 jul 2022

Zaterdag 6 augustus 2022.

Om 16.00 uur is er een Viering verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45  uur is een Viering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden familie van Winden-Kors