St. Norbertusparochie

Overledene

23 jul 2022

Te Utrecht is overleden mevr. E. P. M. Groningen.

Voor mevrouw Groningen is er op zaterdag 06 augustus om 11.00 uur een afscheidsdienst vanuit de parochiekerk van de H. Norbertus Norbertplein 1 6591 XA Gennep-zuid.