St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 28

7 jul 2022

Zaterdag 16 juli 2022.

Geen viering van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistie viering met Cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen