St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 29

14 jul 2022

Zaterdag 23 juli 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistie viering met Cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Piet Kempen