St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 32

4 aug 2022

Zaterdag 13 augustus 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistie viering met Cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen