St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 40

29 sep 2022

Zaterdag 08 oktober 2022.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen