St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 41

6 okt 2022

Zaterdag 15 oktober 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen