St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 42

14 okt 2022

Zaterdag 22 oktober 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gregoriaans koor.

Intenties: Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen