St. Norbertusparochie

Kerkberichten week

27 okt 2022

Zaterdag 5 november 2022.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen