St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 45

3 nov 2022

Zaterdag 12 november 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden familie Tervooren-Blom