St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 46

10 nov 2022

Zaterdag 19 november 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het Gemengd koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen